GO BACK
    TO MENU

    Uvjeti suradnje

    [ izvadci iz ugovora ]

    Klijent odabire fotografa isključivo na temelju viđenih materijala i radova. Fotograf nije dužan prilagođavati svoj stil rada klijentovim potrebama u fotrografiranju, postprodukciji i dizajnu albuma. Rezervacija datuma podrazumjeva da je klijent pročitao uvjete suradnje, odabrao paket i uplatio rezervaciju datuma u iznosu 2.000,00 kuna. Sve navedene stavke definirane su ugovorom kojeg fotograf šalje prije rezervacije te istog klijent i fotograf potpisuju online po primitku predujma.

    Članak 1.

    Izvan ugovorene satnice, nakon 13 sati fotografovog prisustva ili nakon 2.00 sata u restoranu, cijena dodatnog sata fotografiranja iznosi 600 kuna po fotografu. Moguće je ugovoriti minimalno 30 minuta, a maksimalno tri dodatna sata. Za vjenčanja u Istri fotograf snosi putne troškove. Sve dodatne troškove nastale na vjenčanju, poput troškova parkiranja vozila ukoliko nije osigurano, snosi klijent.

    Članak 2.

    Fotograf se obvezuje dogovoriti s klijentom ili njegovim ovlaštenom planerom točnu satnicu vjenčanja najkasnije tri dana prije događaja te na vjenčanje stići na vrijeme. Klijent je dužan fotografu osigurati neometan pristup vjenčanju, uključujući neometan pristup ceremonijalnom činu vjenčanja, kao i pravovremeno ga obavijestiti o posebnim zahtjevima fotografiranja.

    Članak 3.

    Klijent ima pravo na odabir između ponuđenih albuma te personalizaciju istih od ponuđenih materijala, dezena i umetaka u katalogu.

    Članak 4.

    Fotograf je dužan klijenta upoznati sa svojim radom prije potpisivanja ovog ugovora, na način da mu u tiskanom ili digitalnom izdanju proslijedi svoje prijašnje radove s vjenčanjima te ga upozna sa svojim fotografskim stilom, obradom fotografija i načinom dizajniranja albuma. Fotograf zadržava pravo potpune kreativnosti prilikom fotografiranja, postprodukcije i dizajna albuma, kao i pravo vlastitog stilskog izražaja.

    Članak 5.

    Klijent ima pravo na besplatni dizajn albuma od strane fotografa, no o dizajnu albuma odlučuje isključivo fotograf.  Klijent ima pravo na uvid i autorizaciju wedding booka u digitalnom izdanju prije tiskanja. Fotograf  je dužan prihvatiti izmjene koje zatraži klijent na najviše pet (5) stranica albuma, isključivo na način da zamjeni fotografiju drugom i bez da mijenja koncepciju stranice, dok za ostale izmjene vrijedi cijena 75 kn  /str.

    Članak 6.

    Fotograf  se obvezuje isporučiti klijentu sve digitalne materijale najkasnije 40 dana nakon vjenčanja, a sve tiskane do 90 dana nakon vjenčanja. U slučaju izmjena dizajna albuma rok za isporuku produžuje se za sedam (7) dana. U slučaju neopravdanog kašnjena pri isporuci klijent ima pravo zatražiti povrat novca, najviše 350 kuna neovisno o odabranom paketu.

    Članak 7.

    Fotograf bilježi fotografije u RAW fotografskom formatu a isporučuje fotografije konvertirane u JPG (Joint Photographic Experts Group) format, u dimenzijama 3000 piksela po dužoj liniji, rezolucije 300 DPI. Fotograf ne isporučuje neobrađene RAW fotografije.

    Članak 8.

    Fotograf je tijekom vjenčanja dužan poduzeti sve mjere kako bi tijekom fotografiranja vjenčanja zaštitio sebe i fotografsku opremu. Ukoliko na vjenčanju dođe do oštećenja fotografove fotografske opreme nastale uslijed grube nepažnje (prolijevanje, guranje, nasrtanje u alkoholiziranom stanju) ili namjernog oštećenja od strane uzvanika, klijent je fotografu dužan nadomjestiti nastalu štetu.

    Članak 9.

    Fotograf je dužan poduzeti sve sigurnosne radnje kako bi zaštitio snimljenje materijale. Ukoliko usprkos tomu dođe do nepovratnog gubitka jednog dijela materijala koji ne uključuju ceremonijalni dio vjenčanja, već čin spremanja, okupljanja, wedding session ili događaje u restoranu,  fotograf je dužan umanjiti cijenu paketa za 30% te, ukoliko je potrebno i klijent zahtjeva, ponoviti wedding session u trajanju od 60 minuta. Ukoliko dođe do gubitka materijala koji uključuju ključne fotografije obreda vjenčanja te više od 50% ukupnog sadržaja, fotograf gubi pravo naplate usluge i dužan je oštećenom klijentu proslijediti postojeće snimljene materijale te vratiti dvostruki iznos predujma.

    Članak 10.

    U slučaju bolesti službenog fotografa na dan vjenčanja, fotograf  je dužan obavijestiti klijenta i pronaći adekvatnu zamjenu.

    Članak 11.

    Fotograf zadržava pravo korištenja fotografija u vlastite promotivne svrhe. Ukoliko klijent ne želi omogućiti fotografu pravo na korištenje fotografija nakon isporuke, cijena odabranog paketa uvećava se za 30 posto, čime postaje ekskluzivno vlasništvo klijenta.

    Članak 12.

    Klijent može otkazati ovaj ugovor, ali nema pravo na povrat predujma. Ukoliko fotograf otkaže ovaj ugovor, dužan je klijentu vratiti dvostruki iznos predujma.

    Članak 13.

    Obje strane su pročitale ugovor i u potpunosti ga prihvatile što potvrđuju svojim potpisom.

    Ugovor se sastavlja u dva (2) istovjetna primjerka, od kojih svaka strana zadržava jedan.